Enkla kassan

Enklakassan

App skapad med React

Enklakassan är ett komplett kassasystem som gör Swish säkert. Systemet är godkänt av skatteverket och stödejer alla de vanligaste betalmetoderna. Joymon har varit med sedan starten och utvecklat platformen, både app och backend. Joymon har även varit med från framtagandet av prototyp till färdig produkt och har varit en värdeful part för att kunna diskutera fram lösningar på kundernas behov. 

Kund:
Enklakassan

Tekniker som användes:
React, React Native, NodeJS, Firebase, Swish, Stripe

Behöver ni en ny hemsida?